About this item...

Symphodon semi-crispa (Cardot & P.de la Varde) M.C.Ji & Enroth

Specimen

MNHN-PC-PC0052712
ASI (Asia)
#B05017 retour 02.07.07 Seen for the revision of Neckera in Asia and Australia - M. Ji (11-2005)

Taxonomy

Neckeraceae
Symphodon semi-crispa (Cardot & P.de la Varde) M.C.Ji & Enroth

Origin

Shembaganur
Shembaganur
1912

Determination history

Mengcheng Ji 11-2005
Potier de la Varde TYPE Uncertain status
cf. M. Ji (11-2005)