About this item...

Mniadelphus minutus (Müll.Hal.) Paris

ISOSYNTYPE

Specimen

MNHN-PC-PC0092434
AME (America)
prêt B95 026 pour G. Kis, retour 23.01.07

Taxonomy

Hookeriaceae
Mniadelphus minutus (Müll.Hal.) Paris

Origin

Brésil : Sa Catharina, in sylva primaera umbrosa "am kleinen Teiche"
1885-11
in sylva primaeva umbrosa "am kleinen Teiche" in radicibus et frondibus Trichomanis

Determination history

ISOSYNTYPE
"Mniadelphus minutus C. Müll sp. n."
ISOSYNTYPE

Online references