About this item...

Dimerodontium mendozense Mitt.

Specimen

MNHN-PC-PC0695579
AME (America)

Taxonomy

Fabroniaceae
Dimerodontium mendozense Mitt.

Origin

Rio de Janeiro

Determination history

Cf. Costa & al. (2016). Taxon 65(4) : 839-861 http://dx.doi.org/10.12705/654.10
ISOSYNTYPE
ISOSYNTYPE
SYNTYPE
Cf. Costa & al. (2016). Taxon 65(4) : 839-861 http://dx.doi.org/10.12705/654.10