About this item...

Odina schimperi A.Rich.

ISOSYNTYPE

Specimen

UM-MPU-MPU020584
Schimper, G.[H.]W., Schimperi iter Abyssinicum. Sectio secunda, 657
U.i. 1842

Taxonomy

Anacardiaceae
Odina schimperi A.Rich.

Origin

Prope Dscheladscheranne
fr
1840-4-20
foemina (tempore florescentis foliis destituta)

Determination history

ISOSYNTYPE
Hochst. ex A. Rich. cf. Tent. Fl. Abyss. 1: 140 (1847)
05-07-2012
Hochst. ex A. Rich. nom retenu selon The Plant List cf. Not. Crit.

Online references