About this item...

Diatrypella decorata Nitschke

Specimen

UM-MPU-MPUB02897
n° échantillon correspondant : 'Tazekka' n° I0.I99

Taxonomy

Fungi
Diatrypella decorata Nitschke

Origin

Bab-bou-Idir, Tazekka
1964-4-29
Sur Quercus Ilex

Determination

Sacc. Syll. I, p. 203