Alecto

Zoologie

Taxonomie

Bryozoa 20
Reptilia 1
Stenolaemata 5
Stenolemata 15
Cyclostomata 18
Cyclostomatida 2
Squamata 1
Diastoporidae 15
Stomatoporidae 4
Tubuliporidae 1

21 Spécimens inventoriés en collections

Collection Nombre de spécimens (ou lots)
Bryozoans Brachiopods (IB) 2
Paleontology (F) 18
Reptiles and amphibians (RA) 1