Alecto

Zoologie

Taxonomie

Bryozoa 21
Reptilia 1
Stenolaemata 5
Stenolemata 16
Cyclostomata 19
Cyclostomatida 2
Squamata 1
Diastoporidae 16
Stomatoporidae 4
Tubuliporidae 1

22 Spécimens inventoriés en collections

Collection Nombre de spécimens (ou lots)
Bryozoans Brachiopods (IB) 2
Paleontology (F) 19
Reptiles and amphibians (RA) 1