Austromitra Finlay, 1927

Zoology

Taxonomy

Mollusca 8
Gastropoda 8
Caenogastropoda 1
Neogastropoda 7
Costellariidae 6
Mitridae 2

Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Molluscs (IM) 7
Paleontology (F) 1