Austromitra Finlay, 1927

Zoology

Taxonomy

Mollusca 7
Gastropoda 7
Caenogastropoda 1
Neogastropoda 4
Costellariidae 5
Mitridae 2

Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Molluscs (IM) 6
Paleontology (F) 1