Characodoma Maplestone, 1900

Zoology

Taxonomy

Bryozoa 9
Gymnolaemata 9
Cheilostomatida 9
Cleidochasmatidae 8
Epistomiidae 1

Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Bryozoans Brachiopods (IB) 9