Myriozoum

Zoology

Taxonomy

Bryozoa 13
Gymnolaemata 13
Cheilostomata 8
Cheilostomatida 5
Myriaporidae 5
Myriozoidae 8

13 Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Bryozoans Brachiopods (IB) 5
Paleontology (F) 8