Myriozoum

Zoology

Taxonomy

Bryozoa 14
Gymnolaemata 14
Cheilostomata 8
Cheilostomatida 6
Myriaporidae 6
Myriozoidae 8

14 Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Bryozoans Brachiopods (IB) 6
Paleontology (F) 8