Python

Zoology

Taxonomy

Reptilia 627
Squamata 627
Boidae 240
Pythonidae 386

627 Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Reptiles and amphibians (RA) 563
Vertebrates - Others (ZA) 64