Supercytis

Zoology

Taxonomy

Bryozoa 10
Stenolaemata 4
Stenolemata 6
Cyclostomata 7
Cyclostomatida 3
Cytididae 9
Cytitidae 1

10 Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Bryozoans Brachiopods (IB) 3
Paleontology (F) 7