Accipiter Fontainieri Bonaparte, 1853

Zoology

Name-bearing type

HOLOTYPE MNHN-ZO-MO-1853-471