Anomala quadripunctata (Olivier, 1789)

Zoology

Taxonomy

Arthropoda 3
Insecta 3
Coleoptera 3
Scarabaeidae 3
Anomala 3

Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Insects - Coleoptera (EC) 3