Bathygobius coalitus (bennett, 1832)

Zoology

Name-bearing type

LECTOTYPE MNHN-IC-0000-1044

Other specimens of the type series

PARALECTOTYPE MNHN-IC-0000-1400
PARALECTOTYPE MNHN-IC-0000-1401
PARALECTOTYPE MNHN-IC-1986-1062
PARALECTOTYPE MNHN-IC-A-1342

Taxonomy

Chordata 19
Actinopterygii 19
Perciformes 19
Gobiidae 19
Bathygobius 19

Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Ichthyology (IC) 19