Columba Elegans Temminck, 1810

Zoology

Name-bearing types

SYNTYPE MNHN-ZO-MO-2003-2656
SYNTYPE MNHN-ZO-MO-2003-2671