Columba Maugeus Temminck, 1809

Zoology

Name-bearing types

SYNTYPE MNHN-ZO-MO-2002-525
SYNTYPE MNHN-ZO-MO-2002-526