Dendropicus Pecilei Oustalet, 1886

Zoology

Name-bearing types

SYNTYPE MNHN-ZO-MO-1886-232
SYNTYPE MNHN-ZO-MO-1886-233