Eumetula albachiarae Cecalupo & Perugia, 2014

Zoologie

Références bibliographiques

, . - Cerithiopsidae and Newtoniellidae (Gastropoda: Triphoroidea Gray) from French Polynesia area (South Pacific Ocean). Novapex 15(1): 1-22
 

Localité type

Tuamotu Is., Kaukura, 462-980 m, 15°57’S, 147°08’W, 01 oct. 2009 [TARASOC: stn DW3359]

Type porte-nom

HOLOTYPE MNHN-IM-2000-26491

Autres spécimens de la série typique

PARATYPE(S) MNHN-IM-2000-26492

Taxonomie

Mollusca 2
Gastropoda 2
Cerithiopsidae 2
Eumetula 2

Spécimens inventoriés en collections

Collection Nombre de spécimens (ou lots)
Molluscs (IM) 2