Laleonectes stridens Crosnier & Moosa, 2002

Zoology

Bibliographic references

, . - Trois Portunidae (Crustacea, Decapoda, Brachyura) nouveaux de Polynésie française. Zoosystema 24 (2): 385-399
 

Name-bearing type

HOLOTYPE MNHN-IU-2008-11828

Other specimens of the type series

PARATYPE(S) MNHN-IU-2008-12498
PARATYPE(S) MNHN-IU-2008-12499
PARATYPE(S) MNHN-IU-2014-22967
PARATYPE(S) MNHN-IU-2014-22968
PARATYPE(S) MNHN-IU-2014-22969
PARATYPE(S) + FIGURÉ(S) MNHN-IU-2008-11829
PARATYPE(S) MNHN-IU-2008-11830
PARATYPE(S) + FIGURÉ(S) MNHN-IU-2008-11831
PARATYPE(S) MNHN-IU-2008-11832

Taxonomy

Arthropoda 10
Malacostraca 10
Decapoda 10
Portunidae 10
Laleonectes 10

Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Crustaceans (IU) 10