Stenognathus modestus (Duméril, 1853)

Zoology

Revisions

Sténognathe modestus Duméril, 1853

Name-bearing types

SYNTYPE MNHN-RA-2012.460
SYNTYPE MNHN-RA-0.7301