Strix maugei Temminck, 1823

Zoology

Name-bearing types

SYNTYPE MNHN-ZO-2010-276
SYNTYPE MNHN-ZO-2010-277