Totanus pedestris Lesson, 1831

Zoology

Name-bearing type

SYNTYPE MNHN-ZO-2012-155